ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - Balance sheet 2012 (pdf)  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - Balance sheet 2013 (pdf)  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - Balance sheet 2014 (pdf)  
Press Release 2016 (pdf)  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - Balance sheet 2015 (pdf)  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - Balance sheet 2021 (pdf)  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - Balance sheet 2022 (pdf)  
 
   
   
Contact information:  
  Tel.Number:  +30.2810370440  
  Fax.Number: +30.2810370449  
  Email :       info@cretaenergy.gr